Vogelakkers

In het projectgebied wordt 10 hectare vogelakkers met strokenteelt ingezaaid.

Vogelakkers worden in stroken ingezaaid met verschillende soorten meerjarige gewassen. Veel soorten vogels vinden in deze akkers ook in de winter voldoende voedsel en schuilplekken. Bovendien maken de akkers met de strokenteelt deel uit van de natuurinclusieve bedrijfsvoering van de pachters in het gebied.