Kruidenrijk grasland

Als onderdeel van het project wordt 24 hectare aan kruidenrijke grasland- en akkerranden ingezaaid.

Door stroken in te zaaien met kruidenrijke zadenmengsels, wordt de bodem sterker en gezonder en ontstaat er een veelheid aan planten. Van deze voedselrijke stroken profiteren niet alleen vlinders, bijen en andere insecten, maar ook allerlei (weide)vogels. Bovendien zorgt de diversiteit aan bloemen en planten voor een bijzonder fraai en kleurrijk geheel.