Houtwallen

Tijdens het project wordt het netwerk van houtwallen hersteld en uitgebreid met in totaal 2,5 kilometer houtwal.

Houtwallen bestaan uit een wal van aarde met bovenop begroeiing, vaak in de vorm van bomen of struiken. Ze herbergen allerlei planten- en diersoorten, in het bijzonder wanneer ze in een netwerk verbonden zijn met elkaar en met andere landschapselementen, bossen of natuur. Bovendien heeft een houtwal een zon- en een schaduwkant, waardoor iedere kant van het wallichaam zijn eigen soorten kent.