Landschapsherstel Twickel

Het Collectief Deltaplan Landschap en Stichting Twickel werken samen aan een groot landschapsherstelproject op landgoed Twickel in Overijssel en landgoed Hof te Dieren in Gelderland.

Het doel van het project is om samen met agrariërs de biodiversiteit te stimuleren, het landschap te verrijken en de cultuurhistorie te versterken.

Als onderdeel van het project worden tientallen kilometers landschapselementen aangelegd, die samen een ecologisch netwerk vormen waar talloze planten en dieren van zullen profiteren.

In het project wordt nauw samengewerkt met de agrariërs van Stichting Twickel, om zo de landbouw op de landgoederen natuurinclusiever te maken.

Bekijk hieronder een video over het project, en lees via de knoppen onderaan de pagina verder over de verschillende onderdelen.

Video volgt!

Vragen over het landschapsherstelproject Twickel? Neem contact op met het Collectief Deltaplan Landschap via 024 – 684 22 94 of info@collectiefdeltaplan.nl