Collectief Deltaplan Landschap

Het Collectief Deltaplan Landschap is een initiatief van het Louis Bolk Instituut, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en is opgericht in 2014. Het Collectief zet zich in voor agrarisch natuurbeheer in de Maasheggen. 

Het bestuur van het Collectief Deltaplan Landschap

Het bestuur bestaat (van links naar rechts) uit:

De rechtsvorm is de verenigingsvorm met uitgesloten aansprakelijkheid. Download de statuten voor uitgebreide informatie of bezoek de website van de stichting SCAN, die agrarische collectieven begeleidt bij het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat in 2016 van start gaat. 

Lars van Peij (niet op de foto) is de veldcoördinator van het collectief en het aanspreekpunt voor de boeren. info@collectiefdeltaplan.nl


De Schouwcommissie

De verantwoordelijkheid van de schouwcommissie is de controle van beheerpakketten in het veld. Tijdens de jaarlijkse schouw wordt een derde van alle landschapselementen gecontroleerd door de schouwcommissie.

De schouwcommissie 2017 tijdens de voorbereidingen

Deze bestaat uit:

 • Merijn Biemans, bestuur (voorzitter schouwcommissie)
 • Koen Willems, bestuur
 • Lars van Peij, veldcoördinator
 • Bas Hartjens, deelnemer
 • Marius Grutters, deelnemer
 • Teun Wientjes, deelnemer
 • Gert van Duuren, Staatsbosbeheer

De Auditcommissie

De auditcommissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse controle van de administratie van het collectief. Dit wordt uitgevoerd door:

 • Nel Sangers, bestuur
 • Valentijn te Plate, bestuur
 • Carin Laarman, Laarman Advies
 • Adriaan van Loon, deelnemer

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) wil agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden. Daarnaast ijvert zij voor een rijk geschakeerd cultuurlandschap in heel Nederland, nadrukkelijk ook in de bebouwde omgeving. De VNC zet zich in om agrarische voedselproductie in onze vruchtbare delta te behouden. Deze agrarische productielandschappen moeten ook ruimte bieden aan andere functies zoals cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit.

Voor meer informatie www.nederlandscultuurlandschap.nl