Documenten

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Hier vind je meer informatie over onze reglementen, statuten of bijvoorbeeld beheerpakketten. Mis je iets? Neem contact met ons op.


Beheerpakketten
Een belangrijk onderdeel van het agrarisch natuurbeheer zijn de beheerpakketten die we kunnen afsluiten bij deelnemers. Dit zijn afspraken   over het beheer van bijvoorbeeld een graslandrand, een struweelhaag of een vogelakker. Ook vind je hier de schouwkalender, aangepast aan de Maasheggen.

Statuten
In de oprichtingsstatuten staan onze afspraken vastgelegd. Later zijn de statuten gewijzigd.


Reglementen
De afspraken voor de schouwcommissie en de auditcommissie zijn vastgelegd in een reglement. Daarnaast hebben we ook een klachtenreglement voor de afhandeling van klachten.


Kwaliteitshandboek
In het kwaliteitshandboek leggen we al onze processen uit. Een uitgeprinte versie van het Kwaliteitshandboek is te vinden op ons adres.

Factsheets Vogelbescherming

Facsheet Overwinterende graanstoppels

Factsheet Wintervoedselveldjes

Factsheets Vogelakker