Categorie archieven: Monitoring

Korte film Kruidenrijk succes: is het gelukt?

Groot succes behaald bij meerjarige kruidenranden

Vaak zie je het eerste jaar na inzaai prachtige kruiden tussen het gras staan en is er het tweede jaar nog nauwelijks iets van te zien. Daarom hebben we met Peter Verbeek, directeur Natuurbalans, een methode bedacht waarbij we grond volledig hebben omgekeerd, en meteen daarna een echt inheems Maasheggen margrietenmengsel hebben ingezaaid. En nu blijkt dat we met deze methode ook in jaar 2 en waarschijnlijk nog vele jaren een prachtig resultaat hebben. Want we hebben natuurlijk druk geteld. En we hebben makkelijk meer dan 40 soorten planten geteld. Een aantal soorten die we tegen kwamen: Gestreepte witbol, rolklaver, biggenkruid, duizendblad, hondspeterselie, reukgras, reukloze kamille, glad walstro, knoopkruid, margriet, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint janskruid, smalle weegbree, vlasbekje, vogelwikke, kruipende boterbloem, gele ganzenbloem, brede weegbree, wilde peen, gewone kamille, herderstasje en vele grassoorten.

Groot succes behaald bij meerjarige kruidenranden

We hebben met gemak meer dan 40 soorten planten geteld.

Peter Verbeek, directeur Natuurbalans

Vaak zie je het eerste jaar na inzaai prachtige kruiden tussen het gras staan en is er het tweede jaar nog nauwelijks iets van te zien. Daarom hebben we met Peter Verbeek, directeur Natuurbalans, een methode bedacht waarbij we grond volledig hebben omgekeerd, en meteen daarna een echt inheems Maasheggen margrietenmengsel hebben ingezaaid. En nu blijkt dat we met deze methode ook in jaar 2 en waarschijnlijk nog vele jaren een prachtig resultaat hebben.

Want we hebben natuurlijk druk geteld. En we hebben makkelijk meer dan 40 soorten planten geteld.

Een aantal soorten die we tegen kwamen: Gestreepte witbol, rolklaver, biggenkruid, duizendblad, hondspeterselie, reukgras, reukloze kamille, glad walstro, knoopkruid, margriet, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint janskruid, smalle weegbree, vlasbekje, vogelwikke, kruipende boterbloem, gele ganzenbloem, brede weegbree, wilde peen, gewone kamille, herderstasje en vele grassoorten.

En dit zijn allemaal soorten die de koeien gewoon lusten. Sterker nog – deze oude kruiden zijn goed voor de gezondheid en spijsvertering van de koe of van andere dieren.

Eerst is er een proef begonnen op grond van deelnemer van het Collectief en grondeigenaar in de Maasheggen de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Inmiddels zijn er circa tien hectare margrietenranden ingezaaid.

Kennisdag: vooral veel enthousiasme

Op 18 oktober heeft het Collectief Deltaplan Landschap een dag georganiseerd. De insteek was vooral om te leren van elkaar. En dat is zeker gelukt!

We waren te gast bij Peter en Joris Verstegen, die ons met passie vertelden hoe ze al meer dan twintig jaar aan agrarisch natuurbeheer doen. Op hun eigen manier en met mooie resultaten.

Peter Ceelen heeft de aanwezigen meegenomen in ons verhaal als Collectief, en de pakketten die we hebben. Daarna heeft Lars van Peij een stukje verteld over de vogelakker en de successen die we daar hebben bereikt afgelopen jaren in de aantallen broedvogels.

Fien Oost en Jochem Sloothaak gingen daarna in op de achteruitgang van de boerenlandvogel en lieten met wetenschappelijke onderzoeken en ervaring samen zien dat het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB) werkt. En dat het altijd beter en scherper kan.

Maar zoals altijd waren de beste discussies in buiten in ‘t veld en met de borrel..

De kennisdag was een dag die voor herhaling vatbaar is, en die we zeker ook met andere onderwerpen zoals heggenbeheer gaan organiseren.

Meer weten? Kijk op www.collectiefdeltaplan.nl

Presentaties

Hier kun je alle presentaties terugkijken

Filmpje vogelakkers met honderden mussen

Honderden mussen in vogelakker Maasheggen

Presentatie Kennisdag 18 oktober Peter Ceelen en Lars van Peij

Presentatie Kennisdag 18 oktober Fien Oost en Jochem Sloothaak – Ervaring en visie ANLb

Foto’s Lars van Peij, Peter Ceelen, Amber van de Broek

Honderden mussen in vogelakker Maasheggen

Nog niet overtuigd dat de vogelakkers veel vogels aantrekken?

Speel onderstaand filmpje af met het geluid hard en dan weet je waarvoor we als Collectief vogelakkers aanleggen.

Op het filmpje kun je goed zien – en horen – dat er honderden mussen op vogelakkers afkomen. Vaak zitten er ook andere vogels bij, zoals vinken, gorzen en spreeuwen.

Honderden mussen in vogelakker Maasheggen

Deze vogelakker is in juni 2023 ingezaaid en is na een paar maanden na de inzaai al erg populair bij deze vogels!

Dezelfde vogelakker in juni 2021

Het idee van deze akkers is om hard achteruitgaande soorten zoals de ringmus, geelgors een plek te geven waar ze kunnen schuilen en eten kunnen vinden. In de natuurstroken kunnen ze veilig zitten en meer dan voldoende voedsel vinden.

In de winter nemen de groepen nog eens flink toe in aantallen. Zodra het weer kouder wordt dan zoeken nog meer vogels en groeien de groepen vogels in de akker.

Inmiddels hebben we meer dan 30 hectare – of ruim 40 voetbalvelden in de Maasheggen liggen.

In winter 2019 was het ook al druk met vogels op deze vogelakker

Ook bij boeren populair

Ook bij onze boer en zijn de vogelakkers in trek. Inmiddels hebben we meer dan 30 hectare – of ruim 40 voetbalvelden in de Maasheggen liggen.

Zelf dieren en planten herkennen met gratis apps

In het UNESCO-Maasheggengebied vinden regelmatige tellingen plaats door vrijwilligers van IVN en vele anderen. Zo weten we als Collectief steeds beter hoe het gaat met onze vogels, planten en dieren in de Maasheggen en wat we als Collectief beter kunnen doen.

Met een aantal gratis apps kan je ook eenvoudig zelf vogels, planten en andere dieren herkennen. Hieronder lichten wij er een paar uit.

Zelf vogels herkennen?

Voor vogels en vogelaars is er nu Merlin beschikbaar voor je smartphone.

Met deze app kun je vier interessante dingen doen:

 1. Vogels herkennen op basis van een geluid dat je hoort (Sound ID)
 2. Vogel herkennen op basis van en foto die je hebt gemaakt (Photo ID)
 3. Door de lijst van vogels scrollen welke vogels er nu zijn op jouw locatie. (Explore)
 4. Op basis van een paar simpele vragen snel zien welke vogel je voor je ziet. (Step by step ID)

Merlin is vooral een digitale vogel veldgids zien die jou kan helpen om nieuwe vogels te herkennen.

Zelf planten en dieren herkennen?

Ook voor planten en dieren is er een app voor op je smartphone.

Met de app Obsidentify kun je een plant of dier herkennen door een foto te maken of uploaden.

Jouw waarnemingen en die van anderen dragen bij aan kennis van de natuur. Zo maken je waarnemingen en die van anderen deel uit van onderzoek naar deze soorten. Elke waarneming telt!

ObsIdentify herkent alleen wilde dieren en planten. Gebruik de app niet voor selfies, mensen, huisdieren, kamer- of tuinplanten.

https://observation.org/apps/obsidentify/

Wil je meetellen of meer informatie over het tellen? Stuur een mail naar info@collectiefdeltaplan.nl

Succes uit ‘t veld – meer heggen, meer vogels, meer kruiden

Wat hebben we allemaal gedaan in de Maasheggen met het Collectief Deltaplan Landschap?

Het Collectief is een groep van zo’n veertig enthousiaste boeren en andere deelnemers die zich dagelijks inzetten voor meer biodiversiteit in de Maasheggen. Zo worden de Maasheggen stap voor stap nog mooier!

Meer kruiden

Dat doen wij bijvoorbeeld door de aanleg van kruidenrijke stroken langs weides. Als bijvoorbeeld blijkt dat op een bepaalde plek in het gras minder soorten voorkomen dan we zouden willen, dan zaaien we een goed doorwortelde kruidenmat in. Om te voorkomen dat het gras te dominant wordt keren we daarvoor eerst de grasmat om en zaaien we vervolgens de inheemse kruiden in. Die aanpak is succesvol gebleken, want met deze methode hebben we al op veel locaties in de Maasheggen, in totaal vijf hectare, voor veel kruiden gezorgd. Op deze kruiden komen weer tal van insecten en vogels af. Ook zien we in tijden van droogte dat de kruiden als een spons werken en het water wekenlang kunnen vasthouden. 

Meer heggen

Ook hebben we het Maasheggenlandschap verrijkt met nieuwe lengtes heggen. De afgelopen 2 jaar hebben we 3 kilometer meidoornhaag geplant op locaties waar de heggen vroeger hebben gestaan maar door de jaren heen waren verdwenen. Door deze plantacties van het Collectief zijn vaak eeuwenoude heggenpatronen in ere hersteld.

Voor de gaten die door de jaren heen in de heggen waren ontstaan hebben we 1 kilometer weer opgevuld met autochtone meidoorn. Een meer aaneengesloten netwerk maakt het landschap van de Maasheggen niet alleen mooier, maar de doorlopende verbindingen tussen heggen zijn ook van belang voor onder meer dassen, wezels, marters en vogels. 

Meer soorten vogels

In 2018 zijn we met een aantal boeren begonnen aan een nieuwe manier om meer biodiversiteit te krijgen. Samen hebben we toen een Maasheggen-vogelakker bedacht. Dat is een akker met afwisselend luzerne die geoogst wordt en een strook waar vogels graag schuilen en eten vinden. 

Ook dat was een succes, want deze vogelakkers blijken een walhalla voor vele vogelsoorten. Op deze vogelakkers wordt ook al twee jaar geteld door tellers van SOVON. Ook zij waren onder de indruk, want één van de tellers meldde nog nooit in zijn leven zoveel ringmussen gezien te hebben als op de vogelakker in Beugen! En de aantrekkingskracht van de vogelakkers op vogels gaat verder: elk jaar ontdekken vele mussen, vinken, gorzen en andere kleine en grote vogelsoorten de akkers. Vooral de veelheid aan soorten die ervan profiteren valt op. Zelfs patrijzen kun je op de akkers aantreffen. Maar dan moet je wel goed kijken!

Tweemaal zoveel vogelakkers

In het veld zijn we druk bezig om deze positieve ontwikkelingen verder uit te breiden. We hebben zelfs een verdubbeling van de vogelakkers ten opzichte van vorig jaar en verwachten dan ook in het verlengde hiervan positieve ontwikkelingen voor een groot aantal soorten. Ook op de nieuwe locaties gaan we goed tellen wat er allemaal op de akkers af komt.

Nieuw akkercomplex

De zomertortel heeft het zwaar in Nederland. Deze schuwe vogel broedt nog dapper met een paar koppeltjes in de Maasheggen maar mist graanakkers. Daarom is er nu in Sint Agatha en Vierlingsbeek een akkercomplex in aanleg met een mozaïek van vogelakkers, wintervoedselvelden en graanakkers met een verlengde graanstoppel. Daarmee zal naar verwachting niet alleen de biodiversiteit flink omhoog gaan en hopelijk de zomertortel een zetje in de rug krijgen, maar worden ook de Maasheggen net weer een stukje mooier.

Alle foto’s Lars van Peij Collectief Deltaplan Landschap

‘Beter een heg dan een hek’

Heggen zijn veel meer dan alleen een natuurlijke afscheiding van weilanden. Ze hebben ook grote betekenis voor de biodiversiteit in een gebied, zorgen voor bescherming bij hoogwater, slaan koolstof op en produceren voedsel voor mens en dier.
Dat betoogde onderzoeker dr. Kenneth Rijsdijk, auteur van het boek ‘Heg. Een behaaglijk landschap voor mens en dier’, op 22 mei jongstleden, tijdens een bijeenkomst voor vrijwilligers en Vrienden van De Maasheggen. De presentatie van Rijsdijk vormde onderdeel van een programma dat Maasheggen UNESCO had georganiseerd ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Biodiversiteit.

In amper een eeuw tijds is het aantal strekkende kilometers heg in Nederland met bijna 70 procent afgenomen. De teruggang is het gevolg van onder meer urbanisatie, herverkaveling van gronden en de keuze voor prikkeldraad als alternatief voor de heg. 
“Is het erg dat er zoveel heggen zijn verdwenen?”, legde Rijsdijk zijn gehoor voor, om die vraag zelf met een volmondig ‘ja’ te beantwoorden. “Heggen zijn eeuwenoude landschapselementen die zorgen voor vergroting van de biodiversiteit, plaagbestrijding en bescherming tegen overstromingen en besmettelijke ziektes. Daarnaast slaan heggen koolstof en water op, gaan ze de verspreiding van pesticiden tegen en verlagen ze de temperatuur in het landschap. Het ruimen van heggen is daarom ook een van de redenen, waarom het zo slecht gaat met de natuur in Nederland.”
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat aan heggen liefst 21 verschillende functies kunnen worden toegekend. Van productie (voedsel, kruiden, hout) tot het beperken van de overlast die onder meer overstromingen, wind en ziektes veroorzaken. “In Limburg worden nu allerlei ingewikkelde technische oplossingen bedacht om nieuwe overstromingen te voorkomen, maar de oplossing is veel simpeler: zorg ervoor dat de heggen terugkomen in het landschap.”
Heggen zorgen daarnaast voor welbehagen, natuurbeleving en recreatie. Ze geven bovendien identiteit aan een gebied. Rijsdijk, lachend: “Ik heb onlangs, tijdens het NK Maasheggenvlechten, nog een 22e functie ontdekt: sportiviteit.”

Rijsdijk wil niet alleen dat het ruimen van heggen stopt, hij pleit er voor om meer heggen aan te leggen. Juist in deze tijd. “Pas de laatste tien jaar wordt serieus onderzoek gedaan naar hoe natuur de landbouw kan helpen. Heggen spelen daar, om allerlei redenen, een belangrijke rol in. Als ik boeren mag adviseren: je kunt beter een heg neerzetten dan een hek.”

Soortentellingen

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst in het Boothuis in Oeffelt gaf Jelle Abma (SOVON) een toelichting op het broedvogelonderzoek waar in De Maasheggen mee is gestart. 
Het onderzoek naar de broedvogels is een van de soortentellingen die afgelopen najaar, op initiatief van Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en vijf kennisorganisaties (RAVON, FLORON, Vlinderstichting, Dassenwerkgroep en SOVON), is gestart. Meer dan 70 vrijwilligers trekken regelmatig het gebied in om de daar aanwezige planten en dieren te tellen. Bij het broedvogelonderzoek zijn alleen al meer dan twintig vrijwillige tellers betrokken. Zij worden op dit moment getraind om de geluiden van de broedvogels te herkennen. 
Voor die grote betrokkenheid van vrijwilligers sprak Josan Meijers, voorzitter van de stuurgroep Maasheggen UNESCO, haar waardering uit. “Grote dank aan u en aan al die anderen die tijd en energie stoppen in het behoud en de ontwikkeling van dit mooie gebied”, aldus Meijers.

https://www.maasheggenunesco.com/files/media/2023_unesco_maasheggen_oefelt_online-versie-4-gecomprimeerd.pdf

‘Lerend beheren’ in de Maasheggen

Wat hebben we geleerd van de schouw van 2021?

De jaarlijkse schouw

Het collectief is zelf verantwoordelijk om haar deelnemers te controleren op de juiste uitvoering van de beheervoorwaarden. De schouwcommissie is vervolgens opgesteld om de deelnemers te controleren en adviseren.

Schouwcommissie

De verantwoordelijkheid van de schouwcommissie is de controle van beheerpakketten in het veld. Tijdens de jaarlijkse schouw wordt normaal gesproken één derde van alle beheerpakketten gecontroleerd door de schouwcommissie. Ditmaal hebben we ervoor gekozen om alles te controleren. De commissie bestaat deels uit bestuur en deels uit deelnemers.

Daarnaast kan de schouwcommissie nog aanvullend schouwen, naar aanleiding van een signaal uit het veld of een bevinding van de NVWA.

Resultaten

In 2021 zijn er 5 beheerpakketten met 358 elementen gecontroleerd door de schouwcommissie. In dit gebied zitten 31 deelnemers met contracten. 

Kruidenrijk grasland 5b 10,44 hectare

Bij deze pakketten is er systematisch toegewerkt naar een kruidenrijk grasland – voor zover dat mogelijk is op de rijke klei van de Maasheggen. Eigenlijk zou je op een perceel als deze eerst twintig jaar lang moeten maaien en afvoeren – tweemaal per jaar – om de verschraling te krijgen die nodig is voor dit pakket. De schouwcommissie vond de variatie van de graslanden teleurstellen – het werd namelijk gedomineerd door mals gras met stukken ridderzuring en hier en daar wat andere kruiden, onder andere klaver. Dat is op zich heel aardig, maar vlakdekkend beheer zou meer dan dit moeten kunnen opleveren.

Advies: Je zou de graslanden deels moeten frezen en inzaaien met een autochtoon maasheggenmengsel om toch de kruidenrijkheid te krijgen die we nastreven. Eind 2021 zijn er op een aantal locaties autochtone maasheggenmengsels ingezaaid dank zijn de biodiversiteitsubsidie.

Graslandrand 5h 27,88 hectare

De 103 graslandranden die we hebben geschouwd dit jaar waren van wisselend succes. Een graslandrand is een strook van 6 meter langs de heg die niet wordt bespoten en niet wordt geïnjecteerd. Zo krijgen kruiden een kans langs de heggen en in de ruigte die ontstaat kunnen vogels en insecten een schuilplaats vinden. De meeste graslandranden die we hebben gecontroleerd hebben weinig kruiden. Enerzijds zal het droge jaar parten spelen, anderzijds kunnen we als collectief andere methodes proberen om de kruidenrijkheid te krijgen. 

Helaas hebben we dit jaar één deelnemer geconstateerd met geïnjecteerde randen. Dit vinden we als collectief erg jammer, omdat er ook deelnemers zijn die wel hun best doen om de 6 meter strook vrij te houden van mest injectie. Het bestuur zal hier een sanctie voor op moeten leggen.

Kruidenrijke akkerrand A19a2 14,02 hectare

De schouw kwam dit jaar langs 18 kruidenrijke akkerranden. Dit is een uitdagend pakket. Omdat er veel aspecten een rol spelen bij een goede akkerrand. Denk aan grond, inzaaien en het beheer. We kwamen zowel goede als slechte akkerranden tegen.

Advies: De akkerranden die zijn verruigd met distels en ridderzuring maaien en afvoeren en dan opnieuw inzaaien. Het collectief zal de betreffende deelnemers hierover informeren.

Struweelhaag 22a 36,9 kilometer

De schouwcommissie was positief over de kwaliteit van het beheer van de struweelheggen en knip- en scheerheggen. Beide worden jaarlijks beheerd door de groenploeg van VNC. Daardoor heeft het collectief een scherpe regie op de uitvoering.

Puntje van aandacht blijft de woekeraars als hop, braam, vlier of sleedoorn in de heg. Wel geeft dit juist dynamiek aan de soorten heggen die er staan.

Advies: Op plekken waar hop, braam, vlier of sleedoorn de meidoorn teveel gaat overwoekeren moet deze worden teruggepakt. Op een enkele plek moet er daarna meidoorn worden teruggeplant.

De struweelheg wordt beheerd als een brede en hoge heg. Waarbij de overlast van overhangende takken wordt beperkt. Ongeveer eens in de zes jaar wordt de heg teruggepakt. Deze dynamiek zorgt ervoor dat de heg zich weer kan verjongen wat belangrijk is voor een aantal soorten. Wanneer welke heg specifiek wordt teruggezet en hoever is maatwerk. Vaak zitten er knotessen of eiken, oude vlechtrestanten of al eerder beheerde meidoorns waar je rekening mee moet houden.

Veel voorkomende soorten in de struweelheggen die we hebben geschouwd in de Maasheggen zijn (verschillende varianten van) meidoorn, sleedoorn, vlier, hop, spaanse aak, wilde roos, rode kornoelje, wegedoorn. Daarnaast staan er opgaande bomen als  (knot)essen en (knot)eiken in de heg.

Heggen staan vaak op de scheiding tussen verschillende eigenaren. Langs de weg beheert de groenploeg van VNC in opdracht van de gemeente, waardoor ze de heg driekantig kunnen beheren. De kant van de heg langs de weg is dan zo beheerd dat hij veilig is voor verkeer. Overigens wordt steeds beter met andere grenseigenaren waar onder afspraken gemaakt over het beheer van grensheggen. Komend jaar wordt er door gebiedspartijen samen gewerkt in het beheerprogramma BOOM om deze afstemming beter te maken.

Knip- en scheerheg 23a 14,7 kilometer

De 59 knip- en scheerheggen die we hebben geschouwd worden beheerd volgens de afspraken. Jaarlijks worden de heggen aan 3-zijdes gesnoeid. Op de ‘snoei-op-groei’ methode waarbij de heg steeds een klein stukje breder en hoger mag worden. Hierdoor kan de heg zich beter vertakken en wordt het een robuuste knip- scheerheg. Op sommige plekken zien we hierdoor zelfs bloesem en bessen in de knip- scheerheggen.

Meerjarige vogelakker 16B 15 hectare

Een vogelakker bestaat afwisselend uit twee stroken: een strook met luzerne en een strook met kruiden. Luzerne heeft weinig last van vervelende insecten en heeft een positief effect op de bodem; de bodem krijgt meer structuur. De luzernestrook wordt tweemaal per jaar gemaaid, anders wordt de luzerne te houtig en ruig. Tussen de luzerne zitten veel insecten die als voer dienen voor jonge vogels waaronder geelgorzen. Daarnaast wordt de gemaaide luzerne gebruikt als eiwitrijk veevoer. De stroken met het granenmengsel bevatten zaden die ’s winters dienen als voedsel voor vogels. Ook biedt het beschutting voor veel vogels als ze worden aangevallen door bijvoorbeeld sperwers. Het granenmengsel blijft in de winter namelijk staan. 

 
Een van de vogelakkers begin juni 2021 in Beugen bij een deelnemer van het Collectief Deltaplan
Foto: Peter Ceelen

Door het hoge water in de zomer van 2021 zijn veel vogelakkers bedekt met een laag slib. Hierdoor zijn de gewassen verloren gegaan en zal het advies zijn om ze begin 2022 opnieuw in te zaaien. Het collectief zal weer nou betrokken zijn bij het inzaaien om de eerder op gedane kennis bij andere locaties in te zetten en verder uit te breiden.

Conclusies

Voor twee deelnemers zal het bestuur helaas een sanctie op moeten leggen. Het gaat om het injecteren en spuiten van graslandranden.

Sanctieprotocol

Als collectief hebben we een sanctieprotocol. Hierin staat vastgelegd hoe het bestuur omgaat met overtredingen binnen het collectief.

 • Mogelijke sancties zijn:
 • Waarschuwen van de deelnemer
 • Opschorten betaling
 • Korting op de uitbetaling
 • Niet uitbetalen
 • Boete/terugvordering eerder uitgekeerde vergoedingen over de betreffende beheermaatregel
 • Ontbinding van het contract 

Welke het bestuur kiest is afhankelijk van de ernst, omkeerbaarheid, hersteltermijn en de welwillendheid van de deelnemer om mee te werken.

Het sanctieprotocol is ook beschikbaar op onze website.

www.collectiefdeltaplan.nl

Lerend schouwen

Timing van de schouw

Dit jaar hebben we in september – oktober geschouwd. Dit is prima bevallen. Sowieso is het aan te bevelen om elk jaar een andere maand te schouwen. Dan krijg je de pakketten toch anders mee. Dit komt ten behoeve van de kwaliteit.

Schouwformulieren

De laatste jaren hebben we – net als de vorige schouwronde – een pragmatische aanpak genomen voor de schouw – met de kaart het deelgebied op A3 tactisch aflopen, waarbij je tijdens de wandeling goed oplet of het beheer naar wens is. Ervoor was dit jaar ook gekozen om het hele gebied steekproefsgewijs te schouwen omdat er in 2020 geen schouw heeft plaatsgevonden. Dit gaat veel sneller en het lijkt vooralsnog alsof dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de schouw.

Met behulp van de aantekeningen op de kaart wordt vervolgens de schouwformulieren ingevuld, die daarna door de bestuurder Ecologie en de deelnemer zelf worden ondertekend.

Deelnemers aanwezig bij de schouw

Net zoals afgelopen jaren is het niet altijd gelukt om in het veld – met de deelnemer erbij – te schouwen. Dat wil zeggen dat je bij elk beheerpakket een deelnemer moet vragen om mee te kijken. Misschien moeten we pragmatisch blijven en de deelnemer pas betrekken bij de resultaten van de schouw – er vanuit gaande dat veel deelnemers vaak wel iets beters te doen hebben.

Uiteraard moet de deelnemer wel achteraf de schouwformulieren ondertekenen. Dat kan een goed moment zijn om de resultaten van de schouw te bespreken.

Beheerpakketten ook op onze website

De voorwaarden van beheer zijn toegankelijk op onze website.

www.collectiefdeltaplan.nl

Vrijwilligers gezocht voor tellen dieren en planten in Maasheggen

Voor het Collectief Deltaplan Maasheggen is het erg belangrijk om te meten of we ook echt zorgen voor meer dieren en planten in het gebied sinds we in 2016 zijn begonnen met agrarisch natuurbeheer.

Tel je ook mee?

Op maandag 4 april wordt in MFA Het Kruispunt in Beugen een informatiebijeenkomst gehouden voor vrijwilligers die het leuk vinden om met enige regelmaat dieren en planten in het Maasheggengebied te tellen.

Hoe ontwikkelt de flora en fauna in het Maasheggengebied zich? Hoe reageren planten en dieren op de verschillende vormen van beheer? En wat zijn de gevolgen van de keuze voor een meer natuurvriendelijke landbouw? Om die vragen te kunnen beantwoorden trekken in de komende jaren regelmatig vrijwilligers het UNESCO-gebied De Maasheggen in om specifieke plant- en diersoorten te tellen. 

De tellingen vragen relatief weinig tijd. Het is ook niet noodzakelijk om veel kennis van de te onderzoeken planten en dieren te hebben. 

Meld je aan voor de informatiebijeenkomst op maandag 4 april in MFA Het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beugen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@maasheggenunesco.com


De telling is een initiatief van vijf kennisorganisaties (RAVON, FLORON, Vlinderstichting, Dassenwerkgroep en SOVON), Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Ook de lokale IVN-afdelingen zijn betrokken.