Aanmelding ontvangen

Door u als potentieel lid aan te melden bij het ‘Collectief Deltaplan Landschap’ blijft u op de hoogte van vergroeningsregelingen en profiteert u van de kennis en begeleiding vanuit een organisatie met landelijke dekking en expertise in agrarisch natuurbeheer. Deze aanmelding verplicht u verder tot niets.

Zowel agrarische ondernemers, als terreinbeheerders, natuurbeherende organisaties en landgoedeigenaren kunnen zich aanmelden als potentieel lid. Voor meer informatie over het eventuele lidmaatschap downloadt u de statuten of bezoekt u de website van SCAN, die agrarische collectieven begeleidt bij het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat in 2016 van start gaat.

Uw aanmelding is succesvol ontvangen. Wij nemen binnenkort contact met u op.

Geef een antwoord