Groot succes behaald bij meerjarige kruidenranden

We hebben met gemak meer dan 40 soorten planten geteld.

Peter Verbeek, directeur Natuurbalans

Vaak zie je het eerste jaar na inzaai prachtige kruiden tussen het gras staan en is er het tweede jaar nog nauwelijks iets van te zien. Daarom hebben we met Peter Verbeek, directeur Natuurbalans, een methode bedacht waarbij we grond volledig hebben omgekeerd, en meteen daarna een echt inheems Maasheggen margrietenmengsel hebben ingezaaid. En nu blijkt dat we met deze methode ook in jaar 2 en waarschijnlijk nog vele jaren een prachtig resultaat hebben.

Want we hebben natuurlijk druk geteld. En we hebben makkelijk meer dan 40 soorten planten geteld.

Een aantal soorten die we tegen kwamen: Gestreepte witbol, rolklaver, biggenkruid, duizendblad, hondspeterselie, reukgras, reukloze kamille, glad walstro, knoopkruid, margriet, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint janskruid, smalle weegbree, vlasbekje, vogelwikke, kruipende boterbloem, gele ganzenbloem, brede weegbree, wilde peen, gewone kamille, herderstasje en vele grassoorten.

En dit zijn allemaal soorten die de koeien gewoon lusten. Sterker nog – deze oude kruiden zijn goed voor de gezondheid en spijsvertering van de koe of van andere dieren.

Eerst is er een proef begonnen op grond van deelnemer van het Collectief en grondeigenaar in de Maasheggen de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Inmiddels zijn er circa tien hectare margrietenranden ingezaaid.