Honderden mussen in vogelakker Maasheggen

Nog niet overtuigd dat de vogelakkers veel vogels aantrekken?

Speel onderstaand filmpje af met het geluid hard en dan weet je waarvoor we als Collectief vogelakkers aanleggen.

Op het filmpje kun je goed zien – en horen – dat er honderden mussen op vogelakkers afkomen. Vaak zitten er ook andere vogels bij, zoals vinken, gorzen en spreeuwen.

Honderden mussen in vogelakker Maasheggen

Deze vogelakker is in juni 2023 ingezaaid en is na een paar maanden na de inzaai al erg populair bij deze vogels!

Dezelfde vogelakker in juni 2021

Het idee van deze akkers is om hard achteruitgaande soorten zoals de ringmus, geelgors een plek te geven waar ze kunnen schuilen en eten kunnen vinden. In de natuurstroken kunnen ze veilig zitten en meer dan voldoende voedsel vinden.

In de winter nemen de groepen nog eens flink toe in aantallen. Zodra het weer kouder wordt dan zoeken nog meer vogels en groeien de groepen vogels in de akker.

Inmiddels hebben we meer dan 30 hectare – of ruim 40 voetbalvelden in de Maasheggen liggen.

In winter 2019 was het ook al druk met vogels op deze vogelakker

Ook bij boeren populair

Ook bij onze boer en zijn de vogelakkers in trek. Inmiddels hebben we meer dan 30 hectare – of ruim 40 voetbalvelden in de Maasheggen liggen.