Succes uit ‘t veld – meer heggen, meer vogels, meer kruiden

Wat hebben we allemaal gedaan in de Maasheggen met het Collectief Deltaplan Landschap?

Het Collectief is een groep van zo’n veertig enthousiaste boeren en andere deelnemers die zich dagelijks inzetten voor meer biodiversiteit in de Maasheggen. Zo worden de Maasheggen stap voor stap nog mooier!

Meer kruiden

Dat doen wij bijvoorbeeld door de aanleg van kruidenrijke stroken langs weides. Als bijvoorbeeld blijkt dat op een bepaalde plek in het gras minder soorten voorkomen dan we zouden willen, dan zaaien we een goed doorwortelde kruidenmat in. Om te voorkomen dat het gras te dominant wordt keren we daarvoor eerst de grasmat om en zaaien we vervolgens de inheemse kruiden in. Die aanpak is succesvol gebleken, want met deze methode hebben we al op veel locaties in de Maasheggen, in totaal vijf hectare, voor veel kruiden gezorgd. Op deze kruiden komen weer tal van insecten en vogels af. Ook zien we in tijden van droogte dat de kruiden als een spons werken en het water wekenlang kunnen vasthouden. 

Meer heggen

Ook hebben we het Maasheggenlandschap verrijkt met nieuwe lengtes heggen. De afgelopen 2 jaar hebben we 3 kilometer meidoornhaag geplant op locaties waar de heggen vroeger hebben gestaan maar door de jaren heen waren verdwenen. Door deze plantacties van het Collectief zijn vaak eeuwenoude heggenpatronen in ere hersteld.

Voor de gaten die door de jaren heen in de heggen waren ontstaan hebben we 1 kilometer weer opgevuld met autochtone meidoorn. Een meer aaneengesloten netwerk maakt het landschap van de Maasheggen niet alleen mooier, maar de doorlopende verbindingen tussen heggen zijn ook van belang voor onder meer dassen, wezels, marters en vogels. 

Meer soorten vogels

In 2018 zijn we met een aantal boeren begonnen aan een nieuwe manier om meer biodiversiteit te krijgen. Samen hebben we toen een Maasheggen-vogelakker bedacht. Dat is een akker met afwisselend luzerne die geoogst wordt en een strook waar vogels graag schuilen en eten vinden. 

Ook dat was een succes, want deze vogelakkers blijken een walhalla voor vele vogelsoorten. Op deze vogelakkers wordt ook al twee jaar geteld door tellers van SOVON. Ook zij waren onder de indruk, want één van de tellers meldde nog nooit in zijn leven zoveel ringmussen gezien te hebben als op de vogelakker in Beugen! En de aantrekkingskracht van de vogelakkers op vogels gaat verder: elk jaar ontdekken vele mussen, vinken, gorzen en andere kleine en grote vogelsoorten de akkers. Vooral de veelheid aan soorten die ervan profiteren valt op. Zelfs patrijzen kun je op de akkers aantreffen. Maar dan moet je wel goed kijken!

Tweemaal zoveel vogelakkers

In het veld zijn we druk bezig om deze positieve ontwikkelingen verder uit te breiden. We hebben zelfs een verdubbeling van de vogelakkers ten opzichte van vorig jaar en verwachten dan ook in het verlengde hiervan positieve ontwikkelingen voor een groot aantal soorten. Ook op de nieuwe locaties gaan we goed tellen wat er allemaal op de akkers af komt.

Nieuw akkercomplex

De zomertortel heeft het zwaar in Nederland. Deze schuwe vogel broedt nog dapper met een paar koppeltjes in de Maasheggen maar mist graanakkers. Daarom is er nu in Sint Agatha en Vierlingsbeek een akkercomplex in aanleg met een mozaïek van vogelakkers, wintervoedselvelden en graanakkers met een verlengde graanstoppel. Daarmee zal naar verwachting niet alleen de biodiversiteit flink omhoog gaan en hopelijk de zomertortel een zetje in de rug krijgen, maar worden ook de Maasheggen net weer een stukje mooier.

Alle foto’s Lars van Peij Collectief Deltaplan Landschap