Nieuwe grenzen Collectief

Het Collectief Deltaplan Landschap heeft een iets ruimere grens gekregen. Bij Boxmeer zitten we nu van de spoordijk tot de Maas, en bij Cuijk van de Graafsedijk tot de Maas.

Van 2023 tot en met 2028 is er Agrarisch Natuurbeheer – ofwel ANLB – subsidie mogelijk binnen onderstaande grenzen.

De uiteindelijke mogelijkheden zijn altijd afhankelijk van budgetten en in overleg met de veldcoördinator.