Biodiversiteit impuls MAASHEGGEN 2021

De Maasheggen vormen het oudste cultuurlandschap van het land. Het is het meest omvangrijke heggenlandschap van Nederland, waar een mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen al eeuwen een veilige thuishaven bieden aan een bijzondere verscheidenheid aan planten en dieren. Niet voor niets heeft de Maasheggen daarom sinds de zomer van 2018 de UNESCO mens en biosfeerstatus. 

Het Collectief Deltaplan Landschap is een groep mensen die zich inzet voor Agrarisch Natuurbeheer en meer Biodiversiteit in de Maasheggen.

Gedurende het jaar 2021 gaan we een aantal maatregelen uitvoeren bij deelnemers van het Collectief. Je kunt mee doen aan een of meerdere pakketten, zolang de voorraad strekt. Geef je voor juli op! Dan weten we hoeveel we moeten bestellen. Deelname is gratis voor deelnemers binnen de Maasheggen. De uitvoering vindt plaats in 2021.

Verbeteren van kruidenrijk grasland

Kruiden in een grasland zijn niet alleen mooi maar ook nuttig voor de koeien. We hebben met Natuurbalans een methode ontwikkeld om meer kruiden te krijgen in je grasland. Eerst frezen we de stroken gras, dan ploegen we de stroken en daarna wordt het ingezaaid met een meerjarig kruidenmengsel van Biodivers. Deze methode voeren we graag voor je uit.

Nestkasten voor de ringmus

De ringmus is graag te zien aan de rand van dorpen bij de paar boerderijen in de Maasheggen. Dit willen we versterken door op strategische locaties nestkastjes voor de ringmus op te hangen.
Help mee en hang één van onze ringmus kasten op!
We hebben een nestkast voor aan een boerderijgevel en een nestkast voor in een boom op te hangen.

Meer bomen in de heg!

Bomen zijn onlosmakelijk verbonden met de Maasheggen. Op sommige plaatsen staan de bomen van vroeger nog in de heg. Op andere plaatsen kunnen nog bomen worden geplant.
Het gaat om 2 jarig bosplantsoen. Deze planten we in de heg en kan in de toekomst als overstaander of als knotboom worden beheerd. Ook kunnen we solitaire bomen planten voor in de wei of akker. Daarom zijn we op zoek naar locaties waar we nieuwe bomen kunnen aanplanten.

Help de solitaire bij een handje!

Daarom hebben wij in samenwerking met bijenexperts de bijenbult bedacht. De bijenbult is een bult klei, die na het plaatsen strak wordt afgesneden aan één kant. Juist deze verticaal afgesneden plekken zijn interessant voor de solitaire bij

Doe mee en we bekijken graag samen met jou waar de bijenbult het beste tot zijn recht komt.

Heggenherstel

Juist een gezonde en vitale heg biedt veel schuilplek voor allerlei diersoorten. Daarom willen we graag heggen met gaten herstellen.

Dat doen wij door de aanwezige gaten in te boeten met autochtone meidoorn.

Nieuwe heggen

Heggen zorgen voor een natuurlijke afscheiding van een perceel. Een bloeiende heg is mooi om te zien maar ook de ideale nestplek voor vogels. 

Daarom zijn we op zoek naar locaties waar we een heg kunnen planten. Uiteraard spreken we het beheer van te voren samen af.

De heg bestaat voor 80% uit autochtone meidoorn, aangevuld met enkele inheemse soorten uit het Maasheggen gebied.

Doe je ook mee?

www.collectiefdeltaplan.nl        info@collectiefdeltaplan.nl 

0624920971 Lars van Peij        0610644384 Peter Ceelen 

Deelname is gratis. De uitvoering vindt plaats in 2021.

ONDERDEEL VAN POP3 NIET-PRODUCTIEVE INVESTERINGEN AKKERVOGELS