Het Collectief groeit!

Sinds we actief zijn in het maasheggengebied in 2016 zijn we verdubbeld!

We zijn gegroeid van 16 naar 33 deelnemers!

Ook ons oppervlak agrarisch natuurbeheer is verdubbeld sinds 2016. We hebben nu totaal 80 hectare!

De kern van ons collectief is wel dat we 52 kilometer heg onder beheer hebben in het maasheggengebied! Deze hebben wij gebufferd met graslandranden van 6 meter breed of met akkerranden van 12 meter breed.

Kruidenrijke akkerrand langs een akker in Beugen
  • 32 ha graslandrand (6 meter breed)
  • 14 ha akkerrand (12 meter breed)

En verder hebben we nog:

  • 14 ha vogelakker
  • 10,4 ha grasland
  • 4 ha fruitboomgaard
  • 158 bomen
  • 3 poelen