Algemene Ledenvergadering

Eind 2016 vindt een Algemene Ledenvergadering plaats in het Maasheggengebied. De leden krijgen hiervoor een uitnodiging toegestuurd met
precieze tijd en locatie. Mocht u zich vast willen aanmelden, dan kunt u een mail sturen aan de secretaris van het Collectief Deltaplan Landschap, Egbert Jaap Mooiweer, via info@collectiefdeltaplan.nl.